Tarot Kartları Nedir ve Ne Anlama Gelir?

Tarot Kartları Nedir ve Ne Anlama Gelir?

TAROT Nedir?

Tarot, doğanın temel yasalarını temsil eder, bu nedenle Tarot her şeyi anlamak için kullanılabilir: bilim, din, doğa… Ama en önemli kullanımı kendimizi anlamaktır.

Herkes, hayata yön veren güçleri anlamak ve ne yapmaları gerektiği konusunda rehberlik almak için Tarot’u kullanabilir. Bir Tarot destesi 78 karttan oluşur. Bunlardan 22 tanesi “Büyük Arkana – Major Arcana”, 56 tanesi de “Küçük Arkana – Minor Arcana” olarak adlandırılır. Tarota göre herkes kendi hayatının kahramanıdır ve hayat da bir yolculuktur. “Büyük Arkana” kartları en basit söylemle kahramanın yolculuğudur. Doğumla ölüm arasındaki bu hayat yolculuğunda, büyük dönüm noktalarını sembolize ederler. “Küçük Arkana” kartları ise gündelik hayata karşılık gelir ve her biri 14 karttan oluşan 4 grupta toplanır.

Büyük Arkana TAROT Kartlarının Anlamları:

Büyük Arkana Tarot kartları, yaşam derslerini, karmik etkileri ve yaşamınızı ve ruhunuzun aydınlanma yolculuğunu etkileyen büyük arketipsel temaları temsil eder. Büyük Arkana kartının anlamları derin ve karmaşıktır. Bu Tarot kartları, insan bilincinin gerçek yapısını temsil eder ve çağlar boyunca aktarılan yaşam derslerinin anahtarlarını tutar.

Baskın Kartlar olarak da bilinen Büyük Arkana kartları, 21 numaralı kart ve 1 numarasız kart (Joker) içerir. Joker, Büyük Arkana’nın ana karakteridir ve yol boyunca yeni öğretmenlerle tanışarak ve yeni hayat dersleri öğrenerek kartların her birinde yolculuk yapar ve sonunda Dünya kartıyla yolculuğunun sonuna ulaşır. Bu, Kahramanın Yolculuğu olarak bilinir.

Tarot Okumasında Büyük Arkana Kartı Ne Demektir?

Bir Tarot okumasında Büyük Arkana kartı gördüğünüzde, şu anda deneyimlenmekte olan hayat dersleri ve temalar üzerinde düşünmeye çağrılıyorsunuzdur. Bir Büyük Arkana kartı, genellikle tüm Tarot okuması için sahneyi hazırlar ve diğer kartlar bu temel Büyük Arkana anlamı ile ilgilidir.

Bir Tarot Okumasında, Çoğunlukla Büyük Arkana Kartları Açıldığında Ne Anlama Gelir?

Bir Tarot okuması ağırlıklı olarak Büyük Arkana kartlarından oluştuğunda, uzun vadeli etkileri olacak, yaşamı değiştiren olaylar yaşıyorsunuz demektir. Manevi ve kişisel arayışınızda daha da ilerlemek için dikkat etmeniz gereken önemli dersler olduğunu ifade eder. Bununla birlikte, Büyük Arkana Tarot kartlarının çoğu ters çevrilmişse, bu önemli hayat derslerine yeterince dikkat etmediğinizin ve ilerlemeden önce derste ustalaşmanız gerektiğinin bir işareti olabilir.

Tarot Büyük Arkana Serisi Kartları Nelerdir?

Büyük arkana grubu kartları, sayıları ve kısa tanımları aşağıdaki gibidir:

0 – Joker: Riskleri alma, açık fikirlilik, içindeki sesi dinleme… Bir yolculuğun başlangıcını, çocuksu bir merakı, riski ve potansiyeli temsil eder.

I – Büyücü: Yetenek, özgüven, yaratıcı olma, beceri… Tezahür ettirmeyi, iyileştirmeyi, maneviyatı ve ilahi olanla bağlantıyı temsil eder.

II – Azize: Oluşuna bırakabilme ve sezgisel güç… İlahi dişiliği, insan bilgeliğini, doğayı ve ruhsal gizemi ve kişinin iç dünyasını incelemeyi temsil eder.

III – İmparatoriçe: Dişil güç ve bilgelik, yenilik, güzellik, doğanın gücü… Doğayı, Büyük Anneyi, doğurganlığı temsil eder ve Dünyadaki Yüksek Rahibe için bir kanal olarak kabul edilir.

IV – İmparator: Nizam, otorite, düzen, liderlik, maddi başarı, azim, irade, eril güç… Liderliği, etkiyi, istikrarı ve ustalık potansiyelini temsil eder.

V – Aziz: Erdem, güven, maneviyat, anlamsal arayış… Bu hayatta kişinin seçtiği uzmanlık alanında doğal hukuk, çalışma ve uzmanlaşma ile ilgili pratik dersleri temsil eder.

VI – Âşıklar: Duygusal verilen karar, kendini sevme, yol ayrımı… İlişki, uzlaşma ve bir ilişkide büyüme ile ilgili zor kararları veya gelecek değişiklikleri temsil eder.

VII – Savaş Arabası: Bilinç kazanma, hedefe yönelme, deneyim kazanma, zorlukların ve çelişkilerin üstesinden gelme… Güçlendirmeyi, başarıyı, engellerin üstesinden gelmeyi ve zaferi temsil eder.

VIII – Güç: Arzu, tutku, öz farkındalık, hayvansal doğamızla uzlaşma… Egoya karşı sezgiyi ve içsel benlikle uyum sağlamak için disiplin ve kişisel çıkarları iyileştirme ihtiyacını temsil eder.

IX – Ermiş: İç dönme, dış etkenlerden soyutlanma, içsel huzur, kendini bulma… İç gözlem, tefekkür, iç yansıma ve yalnız geçirilen zamanın faydasını temsil eder.

X – Kader Çarkı: Kendi hayatının sorumluluğunu üstlenme, büyüme, olgunlaşma, yolunda gitmeyen olaylar ve durumlar… Yakın ve genellikle olumlu değişimi ve kaçınılmaz mevsimleri ve yaşam döngülerini temsil eder.

XI – Adalet: Denge, dürüstlük, objektif bakış, adalet… Adaleti, ahlaki duyarlılığı, karma ve ayrıntılara gösterilen özeni temsil eder.

XII – Asılan Adam: Yeni bir görüş edinme, yeni görüşü kazanmak için eskisini feda etme, zorunlu dinlenme, yeniye teslim olma… Sonuç, teslimiyet, durgunluk ve beklemesi gereken bir durumu temsil eder.

XIII – Ölüm: Eskinin sona ermesi ve yeninin doğuşu, yaşamın devamlılığı, ayrılık… Sonları, hasat etmeyi, kendini özgürleştirmeyi ve ilerlemeyi temsil eder. ( Ölüm kehaneti olarak görülmemelidir.)

XIV – Denge: Denge, çevreyle uzlaşma, uyum, kişinin kendisiyle barışması, kararlılık… Ölçülülüğü ve dengeyi, kendini geliştirmeyi ve aşırılıklardan kaçınmayı temsil eder.

XV – Şeytan: Kişinin kendisiyle yüzleşmesi, bağımlılık, maddi güce bağımlı olma meyletme, iyi niyet yoksunluğu… Gölge benliği, maddi ve dünyevi zevkleri, sağlıksız ilişkileri ve tuzağa düşmeyi temsil eder.

XVI -Kule: Eski güvendiğimiz şeylerin yıkılması ve yeni için yer açılması. Bilinir olandan özgürleşmek, öz farkındalık… Yakın veya mevcut tehlikeyi, kargaşayı ve beklenmedik değişimi temsil eder.

XVII – Yıldız: Beklenti, umut, öteyi kavrayış, kendine güven, yaşam enerjisi…  İlahi olana, aşkınlığa ve ilhama bağlanan ruhsal ve amacı temsil eder.

XVIII – Ay: Umutsuzluk, belirsizlik, endişe, korku, kâbus, iç karartıcı öz seziler, bilinmeyenle yüzleşme… İllüzyon ve etkilenebilirliği, aldatmayı, kafa karışıklığını ve çekişmeyi temsil eder.

XIX – Güneş: İyimserlik, sevecenlik, başarı, yaşama sevinci, yaratıcılık, öz güven… Canlılığı, neşeyi, iyi talihi, güveni ve özgünlüğü temsil eder. Ters veya olumsuz anlamları olmayan iki karttan biridir (Diğeri Dünya).

XX – Yargı: Kendini bulma, özgürleşme, umut tohumlarının yeşermesi, kurtuluş, bilincin uyanışı, değişim sürecinin olumlu tamamlanması… Yeniden dirilmeyi, uyanmayı, iç çatışmalardan kurtulmayı ve alınacak kararları temsil eder.

XXI – Dünya: Kişinin kendisiyle ve evrenle bütünleşmesi, hedefe ulaşma, uyum, mutluluk, başarı… Bir döngünün sonunu, büyük değişimi ve kendini gerçekleştirmeyi temsil eder. Ters veya olumsuz bir anlamı yoktur.

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir